Patočkovy praktické pokyny pro přípravu porkanů

 

 

     Porkany, půvabné, prasátkům podobné paútvary, představují progresivní průlom do praktické pseudochemie, pojaté jako postmoderní pavěda 1. Původ porkanů je poněkud podivný. Porkany přešly do podvědomí pražského podsvětí pěkně potichu a pak postupně pozbývaly popularitu 2. Poodhalení původu porkanů přinesla Patočkova pseudostudie 3, prokazující prastarý původ porkanů, přesahující paměť pamětníků pádu palisád Padovy.

     Přátelé, Praktické pokyny pro peptidáře s přesnými postupy na přípravu peptidů jsem psal a publikoval 3 s potěšením, ale požadavek na publikaci Praktických pokynů pro přípravu porkanů přijímám s pochybnostmi a pouze pod pohrůžkou prozrazení pokoutních praktik použitých při publikování poslední práce o porkanech 4. Pakliže porkany pořádně prokouknete, poznáte že jsou pěkné potvory!

     Pokud poznáte pregnantní postup, připravit porkan je pochopitelně prkotina.  Protože přesné postupy jsou přísně preskribovány a prozrazení je postihováno propadnutím Peklu, připravujte porkany pouze pokud je potřebujete pro praktické použití, příkladně prodej, pronájem a podobně, prostě pro prachy! Příprava pravých porkanů (podobně i pseudoporkanů) je povětšinou problematická! Pakliže porkany potřebujete pouze pro pobavení, pak postačí papír, pravítko a pastelky, popřípadě postarší počítač. Pokoutní příprava porkanů na pavlači či předokenním parapetu paneláku vám přinese plno problémů. Proto pozor! Porkan při přehřátí příšerně plivá, prská, plazí se podél prahu, podleze i pod postel a posléze pelichá. Právě pelichající a přepálené porkany přináší pěkné patálie, protože palčivě páchnou.

      Při přípravě porkanů proto postupujte přísně podle polistopadových pravidel politických parvenu a Pauliho principu! Přátele potápějte a politické protivníky podplácejte! Před plánovaným pokusem se pořádně prospěte a pečlivě promyslete pracovní postup. Propanový plamen podpalujte pouze pevným podpalovačem Pepo, při práci používejte pinzetu a palčáky, parní píšťalu pouštějte pouze v poledne. Pojistěte se proti požáru. Pakliže přijdou problémy, povolejte požárníky, požádejte o pomoc parlamentního přidělence pro plánování pozvolného pokroku. Při pocení používejte prášek proti permoníkům a pakomárům. Paraldehyd před použitím přepasírujte přes ponožku a piperidin předem předestilujte. Při práci pijte pouze Pito a palačinky připravujte na pánvi s prověřeným průměrem pěti palců, pomazané parafínem. Používejte pouze p.a. produkty! Prospěšné je před pokusem se pokřižovat.

    Pokud připravený produkt pod pokličkou připomíná porkan, přemístěte jej do příhodné prachovnice, na přilepený papírek připište plnicím perem pár poznámek o přípravě (v portugalštině) a poohlédněte se po prachatém politickém přeběhlíkovi, přeochotném propašovat za příslib poslání pár pohlednic z Portugalska podezřelý produkt přes Puerto Paloma do Paraquaye. Podle posledních poznatků je Paraquay pro pašování porkanů příhodná a platí v petrodolarech. Ponechat si připravený porkan je pošetilé. Podléhá prapodivným přeměnám a jeho prodejnost se propadá podobně jako parašutista s proděravělým padákem. Proto: připravte porkan a prodejte! Pět procent z prodeje prosím pošlete promptně poštovní poukázkou na:

 

Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc, DrSc(WC),

jednatel WCPC pro oblast Hradec Králové.

E-mail:patocka@pmfhk.cz

 

LITERATURA

 

1.      Drašar P., Hocek M.: Stručný nástin pokroku v porkanovém badatelství. Chem. Listy 93, 270 (1999)

2.      Lebl M., Drašar P., Koroniak H., Milecki J., Ikomov O.C.: Nejnovější poznatky v chemii porkanových sloučenin. Chem. Listy 79, 410 (1985).

3.      Patočka J.: Má porkanová chemie ještě nějakou budoucnost? Chem. Listy 93, 268 (1999).

4.      Patočka J.: Feeding - nový typ isomerisace v porkanové řadě. http://www.5z.com/cchs/porkany/Porkany%20II.htm